جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک لحظه انگار کسی می‌گوید از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:گزارش به نازادگان - یک از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 3. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:گزارش به نازادگان - ده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:چمدان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 7. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 8. متن شعر:مه‌آلود از کتاب آسمانی‌ها
 9. متن شعر:مثلا ... از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:ماه در خواب هور از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:فردا صبح زود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:شش از کتاب نامه ها
 13. متن شعر:سینه به سینه از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:در دامنه‌های بی‌نشانِ باغی دور از کتاب آسمانی‌ها
 15. متن شعر:در خانه از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 16. متن شعر:دارد یک چیزی یادم می‌آید از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:ترانه ی ششم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 18. متن شعر:ترانه ی دوازدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 19. متن شعر:آن از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت