جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یک لحظه‌ی دُرست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:گزارش به نازادگان - یازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:گزارش به نازادگان - چهار از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:گره در کلاف از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 7. متن شعر:هفت از کتاب نامه ها
 8. متن شعر:نه از کتاب نامه ها
 9. متن شعر:نقطه‌ی وَه ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 10. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 11. متن شعر:مُرده‌ام باز خواهد گشت از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:زوایا و حضور از کتاب سمفونی سپیده دم
 13. متن شعر:حروف ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 14. متن شعر:جانشینِ موعودِ پسین‌ترین فردا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 15. متن شعر:ترانه ی پنجم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 16. متن شعر:بینا از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 17. متن شعر:بیا برویم رویا ببینیم. از کتاب دیرآمدی ری‌را
 18. متن شعر:بوسه برای بدرقه از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 19. متن شعر:بعضی می‌دانند، بعضی نمی‌دانند. از کتاب دیرآمدی ری‌را
 20. متن شعر:بخواه! از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 21. متن شعر:ادامه‌ی همان اولاً و آخراً از کتاب دیرآمدی ری‌را
 22. متن شعر:آدمی و گرگ از کتاب سمفونی سپیده دم