جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی بود، یکی نبود از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:یک لحظه انگار کسی می‌گوید از کتاب آسمانی‌ها
 4. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 5. متن شعر:یازده از کتاب نامه ها
 6. متن شعر:گورستانِ دورِ کرج از کتاب سمفونی سپیده دم
 7. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:گشت، گهواره، زمان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 9. متن شعر:گزارش به نازادگان - یازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:گزارش به نازادگان - چهار از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:گزارش به نازادگان - پانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 12. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 13. متن شعر:گزارش به نازادگان - هشت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 14. متن شعر:گزارش به نازادگان - هجده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 15. متن شعر:گزارش به نازادگان - نوزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 16. متن شعر:گزارش به نازادگان - شانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 17. متن شعر:کلمه الکشاف، مِن اَلْخوفِ عَلی النهایه! از کتاب یوما آنادا
 18. متن شعر:چمدان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 19. متن شعر:چمدان از کتاب سمفونی سپیده دم
 20. متن شعر:پيامبر از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 21. متن شعر:پدر از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 22. متن شعر:پانزده از کتاب نامه ها
 23. متن شعر:پاره‌ای از پرونده‌ی سپیده‌دَم از کتاب یوما آنادا
 24. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 25. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 26. متن شعر:هفدهم ربيع‌الثانیِ ۱۴۲۲ هجری قمری از کتاب یوما آنادا
 27. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 28. متن شعر:هجده از کتاب نامه ها
 29. متن شعر:نوزده از کتاب نامه ها
 30. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت