جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یادآوری از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:کلمه الکشاف، مِن اَلْخوفِ عَلی النهایه! از کتاب یوما آنادا
 3. متن شعر:چمدان از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:چمدان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:چاه از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:من یکی که مسافر این راه نبوده‌ام از کتاب آسمانی‌ها
 7. متن شعر:قطار از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 8. متن شعر:فقط فاصله بود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 9. متن شعر:فردا صبح زود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 10. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 11. متن شعر:ترانه ی چهارم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 12. متن شعر:ترانه ی چهارم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 13. متن شعر:ترانه ی ششم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 14. متن شعر:ترانه ی سوم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 15. متن شعر:بندِ کفش، پای چپ، گرهِ کور از کتاب یوما آنادا