جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یواش ... شَکی! از کتاب سمفونی سپیده دم
 3. متن شعر:گورستانِ دورِ کرج از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 5. متن شعر:گفت‌وگو در پارک از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:گزارش به نازادگان - پانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:گزارش به نازادگان - هجده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:گزارش به نازادگان - نه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:گزارش به نازادگان - دو از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 12. متن شعر:گره در کلاف از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 13. متن شعر:کوکو از کتاب دیرآمدی ری‌را
 14. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 15. متن شعر:چمدان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 16. متن شعر:چمدان از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:چشم به راه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 18. متن شعر:پنهانی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 19. متن شعر:پلاک از کتاب آسمانی‌ها
 20. متن شعر:پرنده، هی پرنده‌ی پرقیچی! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 21. متن شعر:پرسش و پاسخ از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 22. متن شعر:پرسش نخست و پرسش آخر، آه پاسخ پریشان! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 23. متن شعر:وجه مشترک از کتاب سمفونی سپیده دم
 24. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 25. متن شعر:هفت از کتاب نامه ها
 26. متن شعر:هر واژه را بدین تکلم رویا راهی نیست! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 27. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 28. متن شعر:هجده از کتاب نامه ها
 29. متن شعر:نَحوِ مَحو ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 30. متن شعر:نوزده از کتاب نامه ها