جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 2. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 3. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:نزدیک میدان اَرْگ از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 6. متن شعر:شو، شو، شو ... شوکران! از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:شش از کتاب نامه ها
 8. متن شعر:روخوانیِ قبلِ از تمرينِ برهنگی از کتاب یوما آنادا
 9. متن شعر:دلتنگِ توام از کتاب سمفونی سپیده دم
 10. متن شعر:حوصله‌ی نوشتن‌اش در من نیست از کتاب سمفونی سپیده دم
 11. متن شعر:جهان از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 12. متن شعر:ترانه ی دوازدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 13. متن شعر:ترانه ی دهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 14. متن شعر:بخواه! از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 15. متن شعر:این میزهای خالی از کتاب آسمانی‌ها