جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:گزارش به نازادگان - نوزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 3. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 4. متن شعر:پاره‌ای از پرونده‌ی سپیده‌دَم از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:هک از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 7. متن شعر:لبانه‌ی آب از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 9. متن شعر:ترانه ی پنجم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 10. متن شعر:ترانه ی دوم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 11. متن شعر:ترانه ی بیستم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 12. متن شعر:بی‌سایه مُردن درخت از کتاب آسمانی‌ها
 13. متن شعر:بینا از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 14. متن شعر:بیست و پنج از کتاب نامه ها
 15. متن شعر:بوی مُرده‌ی گرگ از کتاب یوما آنادا
 16. متن شعر:اسمی داشت، یادم رفت از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 17. متن شعر:آخرين وصيتِ پيامبر واژه‌ها از کتاب یوما آنادا