جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی بود، یکی نبود از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:یک لحظه‌ی دُرست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:یک لحظه انگار کسی می‌گوید از کتاب آسمانی‌ها
 4. متن شعر:یک شب، یک جایی ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 6. متن شعر:گفت و گوی از گور گریختگان از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:گزارش به نازادگان - پنج از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:گزارش به نازادگان - شانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:گزارش به نازادگان - سیزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:گزارش به نازادگان - ده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 12. متن شعر:که مُنتهات منم از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 13. متن شعر:کفایتِ مذاکرات از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 15. متن شعر:پيامبر از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 16. متن شعر:پس چرا این همه دیر!؟ از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 17. متن شعر:پرنده، هی پرنده‌ی پرقیچی! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 18. متن شعر:پراکنده پراکنده از کتاب سمفونی سپیده دم
 19. متن شعر:يا ...! از کتاب یوما آنادا
 20. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 21. متن شعر:هفدهم ربيع‌الثانیِ ۱۴۲۲ هجری قمری از کتاب یوما آنادا
 22. متن شعر:هزاران زن سفيدپوش از کتاب یوما آنادا
 23. متن شعر:هر کس به راه خویش از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 24. متن شعر:هجده از کتاب نامه ها
 25. متن شعر:نُچ از کتاب سمفونی سپیده دم
 26. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 27. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 28. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 29. متن شعر:ماه در خواب هور از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 30. متن شعر:لورکا از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور