جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:پیادگانِ فالِ سکوت از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:پاره‌ای از پرونده‌ی سپیده‌دَم از کتاب یوما آنادا
 3. متن شعر:هارا ...! از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 5. متن شعر:مُرده‌ام باز خواهد گشت از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:منظور خاصی ندارم، باور کنید! از کتاب سمفونی سپیده دم
 7. متن شعر:معمایِ واو از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:لمس‌اش کن، همین کافی‌ست از کتاب سمفونی سپیده دم
 9. متن شعر:قصه ی آخر شب از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 10. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 11. متن شعر:شب ادامه دارد، باید بزنم بیرون! از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:شاعر از کتاب سمفونی سپیده دم
 13. متن شعر:سینه به سینه از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:سیاووشان سفیلان از کتاب یوما آنادا
 15. متن شعر:زنده باد امید از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 16. متن شعر:روا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 17. متن شعر:دعای زنی در راه ... که تنها می‌رفت از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 18. متن شعر:در کتابِ مَزمورات آمده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 19. متن شعر:در خانه از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 20. متن شعر:در حیاطِ خانه‌ی ما از کتاب سمفونی سپیده دم
 21. متن شعر:داستان قلع و قمع شده‌ی کاووس پیشدادی پسرِ ابوجریر وُشْمگیر از کتاب سمفونی سپیده دم
 22. متن شعر:حواله‌ی حی از حدوثِ رَوا از کتاب یوما آنادا
 23. متن شعر:حسِ خوش‌وَرا از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 24. متن شعر:جاده در دستِ تعمیر است از کتاب یوما آنادا
 25. متن شعر:ترانه ی چهارم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 26. متن شعر:ترانه ی چهاردهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 27. متن شعر:ترانه ی پنجم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 28. متن شعر:ترانه ی پنجم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 29. متن شعر:ترانه ی هفدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 30. متن شعر:ترانه ی هفتم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد