جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:پیش از تو نیز از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:همیشه از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 4. متن شعر:نقطه‌ی وَه ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:معمایِ واو از کتاب سمفونی سپیده دم
 6. متن شعر:لمس‌اش کن، همین کافی‌ست از کتاب سمفونی سپیده دم
 7. متن شعر:قصه ی آخر شب از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 8. متن شعر:شما ملتفت نبودید از کتاب آسمانی‌ها
 9. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 10. متن شعر:شاملِ نکته‌ی مهمی است از کتاب یوما آنادا
 11. متن شعر:حوصله‌ی نوشتن‌اش در من نیست از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:حروف و نقاط از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 13. متن شعر:حالا هی بگو از کتاب یوما آنادا
 14. متن شعر:ترانه ی هفتم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 15. متن شعر:ترانه ی هشتم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 16. متن شعر:ترانه ی هجدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 17. متن شعر:ترانه ی نوزدهم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 18. متن شعر:ترانه ی دوم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 19. متن شعر:ترانه ی دهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 20. متن شعر:ترانه بیستم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 21. متن شعر:بام ها، کوچه ها، کلمات از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 22. متن شعر:از هر چه بودنِ حالای ما از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 23. متن شعر:آه ... مورچه‌ها از کتاب یوما آنادا