جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی بود، یکی نبود از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:یک لحظه‌ی دُرست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:یک قصه‌ی ساده برای دختران یتیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:یواش ... شَکی! از کتاب سمفونی سپیده دم
 6. متن شعر:یازده از کتاب نامه ها
 7. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:گفت‌وگو در پارک از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 9. متن شعر:گزارش به نازادگان - شش از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:که مُنتهات منم از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 11. متن شعر:کم‌کم باورت می‌شود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:چند پرسشِ پيشِ پا افتاده از حکيمه‌ی آب‌ها از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:چمدان از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:پيشنهاد از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 15. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 16. متن شعر:هی بانو! از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 17. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 18. متن شعر:همسایه‌های ما نیز نمی‌دانند از کتاب آسمانی‌ها
 19. متن شعر:هزاران زن سفيدپوش از کتاب یوما آنادا
 20. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 21. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 22. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 23. متن شعر:نتیجه‌ی سی و دو ساعت سین و جیمِ پیاپی از کتاب یوما آنادا
 24. متن شعر:می‌خواستند ما نترسیم از کتاب آسمانی‌ها
 25. متن شعر:ملایک شبنم‌ها از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 26. متن شعر:مثلِ بسیاری دیگر از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 27. متن شعر:ماه در پَرده از کتاب آسمانی‌ها
 28. متن شعر:قبلا اتفاق افتاده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 29. متن شعر:عمیق، آرام، و تا اَبَد از کتاب یوما آنادا
 30. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت