جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 2. متن شعر:پیشتر از این نامش را نمی‌دانستم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 3. متن شعر:پس چرا این همه دیر!؟ از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:پرسش و پاسخ از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:نقطه‌ی وَه ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 7. متن شعر:منظور خاصی ندارم، باور کنید! از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:معمایِ واو از کتاب سمفونی سپیده دم
 9. متن شعر:مردمان، انتظار،‌ آسمان از کتاب آسمانی‌ها
 10. متن شعر:قصه ی آخر شب از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 11. متن شعر:شما ملتفت نبودید از کتاب آسمانی‌ها
 12. متن شعر:شاليزارها و شبنمِ سحرگاهی از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:سکوت، فراموشی و آرامش از کتاب دیرآمدی ری‌را
 14. متن شعر:سورت‌السحور از کتاب یوما آنادا
 15. متن شعر:خانه و جهان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 16. متن شعر:تمامت نکردم، تمامم کن از کتاب دیرآمدی ری‌را
 17. متن شعر:ترانه ی چهارم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 18. متن شعر:ترانه ی هفدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 19. متن شعر:ترانه ی شانزدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 20. متن شعر:ترانه ی شانزدهم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 21. متن شعر:ترانه ی دهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 22. متن شعر:ترانه ی بیستم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 23. متن شعر:بینا از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 24. متن شعر:بین خودمان بماند از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 25. متن شعر:بندِ کفش، پای چپ، گرهِ کور از کتاب یوما آنادا
 26. متن شعر:باجه‌ی تلفن از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 27. متن شعر:اشتباه در تلفظِ نی از کتاب سمفونی سپیده دم
 28. متن شعر:از تخیل ِ تو که پرده دار ِ کاتب ِ من است از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 29. متن شعر:از القاب آینه دور است! از کتاب دیرآمدی ری‌را