جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گزارش به نازادگان - یک از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 2. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 3. متن شعر:گزارش به نازادگان - دوازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:پرنده، هی پرنده‌ی پرقیچی! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 6. متن شعر:همیشه منتظر خبری خوش، خوابهای ترا مرور می‌کنم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 7. متن شعر:معرفی یکی از میهمانانِ ضیافتِ بروتوس از کتاب یوما آنادا
 8. متن شعر:قوافی ساده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:در این بن‌بستِ بی‌بامداد از کتاب سمفونی سپیده دم
 10. متن شعر:ترانه ی نهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 11. متن شعر:ترانه ی اول - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 12. متن شعر:تابوت‌ها از کتاب سمفونی سپیده دم
 13. متن شعر:بیاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 14. متن شعر:بند هفتم از پرده‌ی آخر از کتاب سمفونی سپیده دم
 15. متن شعر:اَبلهِ عزيز، هی اَبلهِ عزيز! از کتاب یوما آنادا
 16. متن شعر:از آهسته خواندنِ مخفیِ بلور از کتاب یوما آنادا