جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی بود، یکی نبود از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 3. متن شعر:هفدهم ربيع‌الثانیِ ۱۴۲۲ هجری قمری از کتاب یوما آنادا
 4. متن شعر:نُچ از کتاب سمفونی سپیده دم
 5. متن شعر:نامه‌ای که برای چندمین‌بار ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:من آن‌قدر از کتاب آسمانی‌ها
 7. متن شعر:مثلا ... از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:لبانه‌ی آب از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:شوکران از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:دهان به دهان از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:داستانی کوتاه برای کودکانِ خیابانی از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:داستان یک گفتگوی محرمانه ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 13. متن شعر:تکرار و فراموشی از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:ترانه ی نهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 15. متن شعر:ترانه ی ششم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 16. متن شعر:بند هفتم از پرده‌ی آخر از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:بخواه! از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت