جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یعنی نگفتمت ...!؟ از کتاب دیرآمدی ری‌را
 2. متن شعر:وقت اوقاتم،‌ چکیده‌ی اندوه! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 3. متن شعر:عبور زهره از مقابلِ آفتاب از کتاب یوما آنادا
 4. متن شعر:صورت ساده‌ی بوسیدن از کتاب دیرآمدی ری‌را
 5. متن شعر:سکوت، فراموشی و آرامش از کتاب دیرآمدی ری‌را
 6. متن شعر:راه‌بَلَدِ ما یک زن بود از کتاب سمفونی سپیده دم
 7. متن شعر:خطبه‌ی تدفین از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:تکرار و فراموشی از کتاب سمفونی سپیده دم
 9. متن شعر:ترانه ی چهارم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 10. متن شعر:ترانه ی نوزدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 11. متن شعر:ترانه ی نهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 12. متن شعر:ترانه ی دوازدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 13. متن شعر:بیست و پنج از کتاب نامه ها
 14. متن شعر:بیست و دو از کتاب نامه ها
 15. متن شعر:آن از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت