جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی دیگر از میان همه اما یکی دیگر از کتاب دیرآمدی ری‌را
 2. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:گزارش به نازادگان - پنج از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:گزارش به نازادگان - هجده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:کوکو از کتاب دیرآمدی ری‌را
 6. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:مه‌آلود از کتاب آسمانی‌ها
 9. متن شعر:معمایِ واو از کتاب سمفونی سپیده دم
 10. متن شعر:لورکا از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:فقط فاصله بود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:فاصله‌ی نامها از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 13. متن شعر:دست خودم نبود از کتاب آسمانی‌ها
 14. متن شعر:تنها گرسنگان می‌فهمند از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 15. متن شعر:تمام از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 16. متن شعر:ترانه ی هجدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 17. متن شعر:بیست و سه از کتاب نامه ها
 18. متن شعر:بوسه برای بدرقه از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 19. متن شعر:بعد از آن حیرت همه گیر از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 20. متن شعر:بخواه! از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 21. متن شعر:بازگشت‌ها از کتاب دیرآمدی ری‌را
 22. متن شعر:آوازهایی در راه از کتاب دیرآمدی ری‌را
 23. متن شعر:آن از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت