جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یواش ... شَکی! از کتاب سمفونی سپیده دم
 3. متن شعر:یعنی نگفتمت ...!؟ از کتاب دیرآمدی ری‌را
 4. متن شعر:گورستانِ دورِ کرج از کتاب سمفونی سپیده دم
 5. متن شعر:گزارش به نازادگان - دو از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:که مُنتهات منم از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 8. متن شعر:کفایتِ مذاکرات از کتاب سمفونی سپیده دم
 9. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 10. متن شعر:چه بهتر از این از کتاب آسمانی‌ها
 11. متن شعر:چمدان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:پیش از تو نیز از کتاب آسمانی‌ها
 13. متن شعر:پیادگانِ فالِ سکوت از کتاب آسمانی‌ها
 14. متن شعر:پرنده، هی پرنده‌ی پرقیچی! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 15. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 16. متن شعر:وجه مشترک از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:هی همدمِ خواب‌آلود از کتاب آسمانی‌ها
 18. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 19. متن شعر:هندوی هزاره‌ی حافظ از کتاب یوما آنادا
 20. متن شعر:هزار و یک ترانه برای تنهای ِ زنان از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 21. متن شعر:هر کس به راه خویش از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 22. متن شعر:هر واژه را بدین تکلم رویا راهی نیست! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 23. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 24. متن شعر:ها ... که بله! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 25. متن شعر:نیزه و گل سرخ از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 26. متن شعر:نَحوِ مَحو ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 27. متن شعر:نقطه‌ی وَه ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 28. متن شعر:نزدیک میدان اَرْگ از کتاب یوما آنادا
 29. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 30. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت