جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 2. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:هفت از کتاب نامه ها
 4. متن شعر:هجده از کتاب نامه ها
 5. متن شعر:نُچ از کتاب سمفونی سپیده دم
 6. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 7. متن شعر:مردمان، انتظار،‌ آسمان از کتاب آسمانی‌ها
 8. متن شعر:مایل به زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 9. متن شعر:شوکران از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 11. متن شعر:سیزده از کتاب نامه ها
 12. متن شعر:سلام یعنی برای همیشه ... خداحافظ! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 13. متن شعر:سخنرانی منجیِ مقدسِ مجمع البَحارات از کتاب یوما آنادا
 14. متن شعر:راه، راهی که راه ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 15. متن شعر:خانه و جهان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 16. متن شعر:حدس بزن از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 17. متن شعر:ترانه ی ششم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 18. متن شعر:ترانه ی سیزدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 19. متن شعر:بیست و پنج از کتاب نامه ها
 20. متن شعر:بیست و دو از کتاب نامه ها
 21. متن شعر:از هر چه گفتن بوسه از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 22. متن شعر:از تخیل ِ تو که پرده دار ِ کاتب ِ من است از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه