جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:گفت‌وگو در پارک از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:گزارش به نازادگان - یک از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:گزارش به نازادگان - چهار از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:گزارش به نازادگان - دو از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:کیتارو، کیتارو ...! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 8. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 9. متن شعر:چه بهتر از این از کتاب آسمانی‌ها
 10. متن شعر:پیش از تو نیز از کتاب آسمانی‌ها
 11. متن شعر:پلاک از کتاب آسمانی‌ها
 12. متن شعر:پس چرا این همه دیر!؟ از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 13. متن شعر:پرنده، هی پرنده‌ی پرقیچی! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 14. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 15. متن شعر:هندوی هزاره‌ی حافظ از کتاب یوما آنادا
 16. متن شعر:همین است و جز این هرگز نبوده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 18. متن شعر:همسایه‌های ما نیز نمی‌دانند از کتاب آسمانی‌ها
 19. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 20. متن شعر:نیزه و گل سرخ از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 21. متن شعر:نگفتمت اصلا از کتاب آسمانی‌ها
 22. متن شعر:نقطه‌ی وَه ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 23. متن شعر:نزدیک میدان اَرْگ از کتاب یوما آنادا
 24. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 25. متن شعر:می‌خواستند ما نترسیم از کتاب آسمانی‌ها
 26. متن شعر:منظره از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 27. متن شعر:ممکن است دیر برگردیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 28. متن شعر:معمایِ واو از کتاب سمفونی سپیده دم
 29. متن شعر:معرفی یکی از میهمانانِ ضیافتِ بروتوس از کتاب یوما آنادا
 30. متن شعر:مردمان، انتظار،‌ آسمان از کتاب آسمانی‌ها