جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گشت، گهواره، زمان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:گزارش به نازادگان - چهار از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 3. متن شعر:گزارش به نازادگان - شانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:هک از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:هفدهم ربيع‌الثانیِ ۱۴۲۲ هجری قمری از کتاب یوما آنادا
 8. متن شعر:هزار و یک ترانه برای تنهای ِ زنان از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 9. متن شعر:هجده از کتاب نامه ها
 10. متن شعر:نقطه‌ی وَه ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 12. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 13. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 14. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 15. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 16. متن شعر:می‌خواستند ما نترسیم از کتاب آسمانی‌ها
 17. متن شعر:مردمان، انتظار،‌ آسمان از کتاب آسمانی‌ها
 18. متن شعر:مثلِ بسیاری دیگر از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 19. متن شعر:مالِ شما! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 20. متن شعر:لغتِ لا از کتاب یوما آنادا
 21. متن شعر:شما ملتفت نبودید از کتاب آسمانی‌ها
 22. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 23. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 24. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 25. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 26. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 27. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 28. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 29. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 30. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت