جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گزارش به نازادگان - شانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 2. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 3. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:نه از کتاب نامه ها
 5. متن شعر:مُرده‌ام باز خواهد گشت از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:من زنده ام هنوز از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 7. متن شعر:قبلا اتفاق افتاده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:عبور زهره از مقابلِ آفتاب از کتاب یوما آنادا
 9. متن شعر:سینه به سینه از کتاب سمفونی سپیده دم
 10. متن شعر:سرمشقِ مشترکِ نستعليق با نیِ دُرُشت از کتاب یوما آنادا
 11. متن شعر:زنده باد امید از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 12. متن شعر:روخوانیِ قبلِ از تمرينِ برهنگی از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:راه آخر از کتاب یوما آنادا
 14. متن شعر:دعای زنی در راه ... که تنها می‌رفت از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 15. متن شعر:حروف ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 16. متن شعر:حاشيه، شايد ... از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 17. متن شعر:ترانه ی یازدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 18. متن شعر:ترانه ی پنجم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 19. متن شعر:ترانه ی هفتم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 20. متن شعر:ترانه ی ششم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 21. متن شعر:ترانه ی دوازدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 22. متن شعر:بی‌حیا از کتاب سمفونی سپیده دم
 23. متن شعر:به سرعتِ سايه در قفای پسين از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 24. متن شعر:بعد از آن حیرت همه گیر از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 25. متن شعر:بخواه! از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 26. متن شعر:از همگان از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 27. متن شعر:از تخیل ِ تو که پرده دار ِ کاتب ِ من است از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 28. متن شعر:آمیگو خورخه باواریا از کتاب سمفونی سپیده دم
 29. متن شعر:آخرين وصيتِ پيامبر واژه‌ها از کتاب یوما آنادا