جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یک لحظه انگار کسی می‌گوید از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:یک قصه‌ی ساده برای دختران یتیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 5. متن شعر:گشت، گهواره، زمان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:گزارش به نازادگان - پنج از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 8. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 9. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 10. متن شعر:چمدان از کتاب سمفونی سپیده دم
 11. متن شعر:پنهانی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:پلاک از کتاب آسمانی‌ها
 13. متن شعر:پرنده، هی پرنده‌ی پرقیچی! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 14. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 15. متن شعر:هی همدمِ خواب‌آلود از کتاب آسمانی‌ها
 16. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 17. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 18. متن شعر:هر کس به راه خویش از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 19. متن شعر:هر واژه را بدین تکلم رویا راهی نیست! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 20. متن شعر:ها ... که بله! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 21. متن شعر:نیزه و گل سرخ از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 22. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 23. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 24. متن شعر:ناگهان کلماتی از رویای تو آوازم دادند. از کتاب دیرآمدی ری‌را
 25. متن شعر:نامه‌ای که برای چندمین‌بار ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 26. متن شعر:می‌خواستند ما نترسیم از کتاب آسمانی‌ها
 27. متن شعر:مکاشفات ساحر قلوبنا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 28. متن شعر:مُرده‌ام باز خواهد گشت از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 29. متن شعر:منظور خاصی ندارم، باور کنید! از کتاب سمفونی سپیده دم
 30. متن شعر:ممکن است دیر برگردیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود