جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:پيامبر از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 2. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 3. متن شعر:فی مابین از کتاب دیرآمدی ری‌را
 4. متن شعر:صورت ساده‌ی بوسیدن از کتاب دیرآمدی ری‌را
 5. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 6. متن شعر:سخنرانی منجیِ مقدسِ مجمع البَحارات از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:راه آخر از کتاب یوما آنادا
 8. متن شعر:دو از کتاب نامه ها
 9. متن شعر:ثانیه به ثانیه از کتاب آسمانی‌ها
 10. متن شعر:ترانه ی یازدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 11. متن شعر:ترانه ی ششم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 12. متن شعر:ترانه ی سوم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 13. متن شعر:ترانه ی دهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 14. متن شعر:اقرار در کُنیه‌ی کلمات از کتاب دیرآمدی ری‌را
 15. متن شعر:آخرین روزهای اسکندر مقدونی از کتاب سمفونی سپیده دم