جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:یا کاشف‌الکلام! از کتاب سمفونی سپیده دم
 3. متن شعر:گزینه شعر و گشت و گذار آن سال ها از کتاب اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ
 4. متن شعر:گزارش به نازادگان - چهار از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:گزارش به نازادگان - هجده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:گزارش به نازادگان - دوازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:گزارش به نازادگان - دو از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 11. متن شعر:چهارده از کتاب نامه ها
 12. متن شعر:پيشنهاد از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 13. متن شعر:پنج از کتاب نامه ها
 14. متن شعر:پلاک از کتاب آسمانی‌ها
 15. متن شعر:پراکنده‌ی نزدیک به هم از کتاب سمفونی سپیده دم
 16. متن شعر:هک از کتاب یوما آنادا
 17. متن شعر:همین است و جز این هرگز نبوده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 18. متن شعر:همگان را شبیه شما دیده‌ام از کتاب دیرآمدی ری‌را
 19. متن شعر:هشت‌ونيم شامگاهی غريب از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 20. متن شعر:هر واژه را بدین تکلم رویا راهی نیست! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 21. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 22. متن شعر:نه از کتاب نامه ها
 23. متن شعر:نزدیک میدان اَرْگ از کتاب یوما آنادا
 24. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 25. متن شعر:نتیجه‌ی سی و دو ساعت سین و جیمِ پیاپی از کتاب یوما آنادا
 26. متن شعر:ناصری از کتاب یوما آنادا
 27. متن شعر:موعظه‌ی کاهنِ بَعلِ زبوب از کتاب یوما آنادا
 28. متن شعر:مقدمه‌ای بر چاپِ سومِ رمانِ "رویاهای خرمگس" از کتاب یوما آنادا
 29. متن شعر:مقدمه؛ پشت سَر ... خیلی چیزهاست! از کتاب زندگی کن بگذار دیگران هم زندگی کنند
 30. متن شعر:معرفی یکی از میهمانانِ ضیافتِ بروتوس از کتاب یوما آنادا