جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک لحظه‌ی دُرست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 4. متن شعر:گفت و گوی از گور گریختگان از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:گره در کلاف از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 8. متن شعر:کیتارو، کیتارو ...! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 9. متن شعر:چشم به راه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:پچپچه‌ی بيوه‌ای در باد از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:پيشنهاد از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 12. متن شعر:پيامبر از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 13. متن شعر:پشتِ پَرده‌ی نی از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:پرنده، هی پرنده‌ی پرقیچی! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 15. متن شعر:پرسش و پاسخ از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 16. متن شعر:پرسش نخست و پرسش آخر، آه پاسخ پریشان! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 17. متن شعر:پانزده از کتاب نامه ها
 18. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 19. متن شعر:وقتی که خيلی خوشحالم از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 20. متن شعر:وقت اوقاتم،‌ چکیده‌ی اندوه! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 21. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 22. متن شعر:هندوی هزاره‌ی حافظ از کتاب یوما آنادا
 23. متن شعر:همین است و جز این هرگز نبوده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 24. متن شعر:همسایه‌های ما نیز نمی‌دانند از کتاب آسمانی‌ها
 25. متن شعر:هفدهم ربيع‌الثانیِ ۱۴۲۲ هجری قمری از کتاب یوما آنادا
 26. متن شعر:هزار و یک ترانه برای تنهای ِ زنان از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 27. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 28. متن شعر:نُچ از کتاب سمفونی سپیده دم
 29. متن شعر:نَحوِ مَحو ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 30. متن شعر:نه این از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج