جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یازده از کتاب نامه ها
 2. متن شعر:گوشزد از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:گزارش به نازادگان - یازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:گزارش به نازادگان - نه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:کیتارو، کیتارو ...! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 6. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 7. متن شعر:چرا جهان را دوست می‌دارم؟ از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:همین است و جز این هرگز نبوده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 9. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 10. متن شعر:هفدهم ربيع‌الثانیِ ۱۴۲۲ هجری قمری از کتاب یوما آنادا
 11. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:هجده از کتاب نامه ها
 13. متن شعر:نزدیک میدان اَرْگ از کتاب یوما آنادا
 14. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 15. متن شعر:موعظه‌ی کاهنِ بَعلِ زبوب از کتاب یوما آنادا
 16. متن شعر:من آن‌قدر از کتاب آسمانی‌ها
 17. متن شعر:مشام این سیب سبز ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 18. متن شعر:مخفی‌کاری نکنید! از کتاب سمفونی سپیده دم
 19. متن شعر:متهم! از کتاب یوما آنادا
 20. متن شعر:مالِ شما! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 21. متن شعر:لامحال از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 22. متن شعر:لا از کتاب آسمانی‌ها
 23. متن شعر:قطار از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 24. متن شعر:عضوِ کوچکِ گروهِ سیب از کتاب سمفونی سپیده دم
 25. متن شعر:عرضِ کوتاهی داشتم آقا! از کتاب سمفونی سپیده دم
 26. متن شعر:ظهر، زائران ِ هزاره ی باران از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 27. متن شعر:صندوقِ پستیِ پایین کوچه از کتاب سمفونی سپیده دم
 28. متن شعر:شما ملتفت نبودید از کتاب آسمانی‌ها
 29. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 30. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت