جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گورستانِ دورِ کرج از کتاب سمفونی سپیده دم
 2. متن شعر:گزارش به نازادگان - ده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 3. متن شعر:چشم به راه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:محاصره از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:قوافی ساده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:راهِ دورِ توکا از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 7. متن شعر:در دامنه‌های بی‌نشانِ باغی دور از کتاب آسمانی‌ها
 8. متن شعر:تنها گرسنگان می‌فهمند از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 9. متن شعر:ترانه ی یازدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 10. متن شعر:ترانه ی هفدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 11. متن شعر:ترانه ی سیزدهم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 12. متن شعر:به سرعتِ سايه در قفای پسين از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 13. متن شعر:اوایل دهه‌ی شصت از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:آدمی و گرگ از کتاب سمفونی سپیده دم