جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یواش ... شَکی! از کتاب سمفونی سپیده دم
 2. متن شعر:یا کاشف‌الکلام! از کتاب سمفونی سپیده دم
 3. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:که مُنتهات منم از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 6. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:من یکی که مسافر این راه نبوده‌ام از کتاب آسمانی‌ها
 9. متن شعر:مقدمه‌ای بر چاپِ سومِ رمانِ "رویاهای خرمگس" از کتاب یوما آنادا
 10. متن شعر:لطفا نفر بعدی ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:قصه ی آخر شب از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 12. متن شعر:فَا از کتاب سمفونی سپیده دم
 13. متن شعر:شبی، حوالیِ آمل از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 15. متن شعر:زیرِ هشت از کتاب یوما آنادا
 16. متن شعر:دلیل از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:دعوای عصرِ دیروز از کتاب سمفونی سپیده دم
 18. متن شعر:دارد یک چیزی یادم می‌آید از کتاب سمفونی سپیده دم
 19. متن شعر:خیلی ... مدت‌هاست حالا از کتاب سمفونی سپیده دم
 20. متن شعر:حدس بزن از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 21. متن شعر:جهان از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 22. متن شعر:جمله‌ی لای پرانتز، معترضه است. از کتاب سمفونی سپیده دم
 23. متن شعر:ترانه ی پنجم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 24. متن شعر:ترانه ی هفدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 25. متن شعر:ترانه ی سیزدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 26. متن شعر:ترانه ی دهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 27. متن شعر:ترانه ی اول - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 28. متن شعر:بلبل کوهی از کتاب سمفونی سپیده دم
 29. متن شعر:بازگشت‌ها از کتاب دیرآمدی ری‌را
 30. متن شعر:بابِ هفتم، شب سی‌ودوم، داستانِ گندمِ زن از کتاب سمفونی سپیده دم