جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یادآوری از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:گزینه شعر و گشت و گذار آن سال ها از کتاب اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ
 4. متن شعر:کم‌کم باورت می‌شود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:نقطه‌ی وَه ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:ملاحظه از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 7. متن شعر:مثلِ بسیاری دیگر از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 8. متن شعر:ما می‌بایست می‌فهمیدیم از کتاب آسمانی‌ها
 9. متن شعر:فردا صبح زود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 10. متن شعر:فاصله‌ی نامها از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 12. متن شعر:دفترچه از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:در خانه از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 14. متن شعر:خیلی ... مدت‌هاست حالا از کتاب سمفونی سپیده دم
 15. متن شعر:حکایت از کتاب دیرآمدی ری‌را
 16. متن شعر:ترانه ی پانزدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 17. متن شعر:ترانه ی هجدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 18. متن شعر:ترانه ی هجدهم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 19. متن شعر:ترانه ی نهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 20. متن شعر:ترانه ی ششم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 21. متن شعر:ترانه ی دوازدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 22. متن شعر:تا از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 23. متن شعر:بخواه! از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 24. متن شعر:بالاخره یک روز باید به خانه برگردی! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 25. متن شعر:آرزوهای مشترک از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور