جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 2. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 3. متن شعر:چهارده از کتاب نامه ها
 4. متن شعر:پشتِ پَرده‌ی نی از کتاب سمفونی سپیده دم
 5. متن شعر:پراکنده پراکنده از کتاب سمفونی سپیده دم
 6. متن شعر:وجه مشترک از کتاب سمفونی سپیده دم
 7. متن شعر:نوزده از کتاب نامه ها
 8. متن شعر:مایل به زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 9. متن شعر:قبلا اتفاق افتاده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 10. متن شعر:علت دارد از کتاب سمفونی سپیده دم
 11. متن شعر:شناسنامه از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 13. متن شعر:سینه به سینه از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:راهی نیست، باید برویم از کتاب سمفونی سپیده دم
 15. متن شعر:در این بودنی‌ها، باد اگر باد است ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 16. متن شعر:داستان قلع و قمع شده‌ی کاووس پیشدادی پسرِ ابوجریر وُشْمگیر از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:خانه و جهان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 18. متن شعر:حدس بزن از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 19. متن شعر:جانشینِ موعودِ پسین‌ترین فردا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 20. متن شعر:ترانه ی یازدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 21. متن شعر:ترانه ی هشتم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 22. متن شعر:ترانه ی نوزدهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 23. متن شعر:ترانه ی سیزدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 24. متن شعر:ترانه ی دهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 25. متن شعر:ترانه ی بیستم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 26. متن شعر:بی‌سایه مُردن درخت از کتاب آسمانی‌ها
 27. متن شعر:بینا از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 28. متن شعر:بیاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 29. متن شعر:بیاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 30. متن شعر:بخواه! از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت