جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:چنین گفت اولادِ واژه‌های بامدادی از کتاب سمفونی سپیده دم
 3. متن شعر:هی همدمِ خواب‌آلود از کتاب آسمانی‌ها
 4. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 5. متن شعر:موعظه‌ی کاهنِ بَعلِ زبوب از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:منظور خاصی ندارم، باور کنید! از کتاب سمفونی سپیده دم
 7. متن شعر:من آن‌قدر از کتاب آسمانی‌ها
 8. متن شعر:محاصره از کتاب یوما آنادا
 9. متن شعر:قصیده‌ای تابناک در مدحِ بی‌دریغِ زغال‌اَخته از کتاب یوما آنادا
 10. متن شعر:فَا از کتاب سمفونی سپیده دم
 11. متن شعر:عبور زهره از مقابلِ آفتاب از کتاب یوما آنادا
 12. متن شعر:ظهر، زائران ِ هزاره ی باران از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 13. متن شعر:شناسنامه از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:ثانیه به ثانیه از کتاب آسمانی‌ها
 15. متن شعر:ترانه ی چهاردهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 16. متن شعر:ترانه بیستم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 17. متن شعر:ب از کتاب آسمانی‌ها
 18. متن شعر:از این جهان هرگز، هیچ سهمی نداشته‌ام از کتاب سمفونی سپیده دم
 19. متن شعر:از آهسته خواندنِ مخفیِ بلور از کتاب یوما آنادا