جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 2. متن شعر:همسایه‌های ما نیز نمی‌دانند از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:مقدمه؛ من هم برای خودم داستانی دارم ... از کتاب پنهانی چند شعر عاشقانه برای دو سه نفر
 4. متن شعر:قبلا اتفاق افتاده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 5. متن شعر:شبِ شمال و خوابِ جنوب از کتاب سمفونی سپیده دم
 6. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 7. متن شعر:دو داستان بلند از مادرم ماه‌زری از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:داستانی کوتاه برای کودکانِ خیابانی از کتاب سمفونی سپیده دم
 9. متن شعر:داستان یک گفتگوی محرمانه ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 10. متن شعر:داستان قلع و قمع شده‌ی کاووس پیشدادی پسرِ ابوجریر وُشْمگیر از کتاب سمفونی سپیده دم
 11. متن شعر:داستان بلند ری‌را در واپسین شبِ آن هزاره‌ی رویا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 12. متن شعر:ترانه ی پانزدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 13. متن شعر:ترانه ی هفدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 14. متن شعر:ترانه ی هجدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 15. متن شعر:ترانه ی سیزدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 16. متن شعر:بابِ هفتم، شب سی‌ودوم، داستانِ گندمِ زن از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:از داستان ِ کدام قرار؟! از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 18. متن شعر:آن از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت