جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 2. متن شعر:گفت و گوی از گور گریختگان از کتاب یوما آنادا
 3. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:پيشنهاد از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:همگان را شبیه شما دیده‌ام از کتاب دیرآمدی ری‌را
 6. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 7. متن شعر:همسایه‌های ما نیز نمی‌دانند از کتاب آسمانی‌ها
 8. متن شعر:نامه‌ای که برای چندمین‌بار ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 9. متن شعر:ملایک شبنم‌ها از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 10. متن شعر:مقدمه؛ من هم برای خودم داستانی دارم ... از کتاب پنهانی چند شعر عاشقانه برای دو سه نفر
 11. متن شعر:قبلا اتفاق افتاده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:شبِ شمال و خوابِ جنوب از کتاب سمفونی سپیده دم
 13. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 14. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 15. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 16. متن شعر:زوایا و حضور از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:راهِ خوانایِ بعضی حروف از کتاب سمفونی سپیده دم
 18. متن شعر:دو داستان بلند از مادرم ماه‌زری از کتاب سمفونی سپیده دم
 19. متن شعر:در دامنه‌های بی‌نشانِ باغی دور از کتاب آسمانی‌ها
 20. متن شعر:داستانی کوتاه برای کودکانِ خیابانی از کتاب سمفونی سپیده دم
 21. متن شعر:داستان یک گفتگوی محرمانه ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 22. متن شعر:داستان قلع و قمع شده‌ی کاووس پیشدادی پسرِ ابوجریر وُشْمگیر از کتاب سمفونی سپیده دم
 23. متن شعر:داستان بلند ری‌را در واپسین شبِ آن هزاره‌ی رویا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 24. متن شعر:خطوطِ مِه‌گرفته‌ی آبی از کتاب آسمانی‌ها
 25. متن شعر:حسِ خوش‌وَرا از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 26. متن شعر:جنوب شرقیِ شهر از کتاب سمفونی سپیده دم
 27. متن شعر:ترانه ی یازدهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 28. متن شعر:ترانه ی یازدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 29. متن شعر:ترانه ی یازدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 30. متن شعر:ترانه ی پنجم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد