جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 2. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 3. متن شعر:چه بهتر از این از کتاب آسمانی‌ها
 4. متن شعر:پیش از تو نیز از کتاب آسمانی‌ها
 5. متن شعر:پاره‌ای از پرونده‌ی سپیده‌دَم از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:وجه مشترک از کتاب سمفونی سپیده دم
 7. متن شعر:هی لولیِ بَربَط‌زن! از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 9. متن شعر:هندوی هزاره‌ی حافظ از کتاب یوما آنادا
 10. متن شعر:هزار و یک ترانه برای تنهای ِ زنان از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 11. متن شعر:ها ... که بله! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 13. متن شعر:منظره از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 14. متن شعر:من زنده ام هنوز از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 15. متن شعر:معرفی یکی از میهمانانِ ضیافتِ بروتوس از کتاب یوما آنادا
 16. متن شعر:مردمان، انتظار،‌ آسمان از کتاب آسمانی‌ها
 17. متن شعر:ماه در خواب هور از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 18. متن شعر:مارپیچ از کتاب یوما آنادا
 19. متن شعر:لا از کتاب آسمانی‌ها
 20. متن شعر:قبلا اتفاق افتاده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 21. متن شعر:فردا صبح زود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 22. متن شعر:عمیق، آرام، و تا اَبَد از کتاب یوما آنادا
 23. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 24. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 25. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 26. متن شعر:سینه به سینه از کتاب سمفونی سپیده دم
 27. متن شعر:زیرِ هشت از کتاب یوما آنادا
 28. متن شعر:زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 29. متن شعر:راهِ دورِ توکا از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 30. متن شعر:در خانه از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود