جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یک لحظه انگار کسی می‌گوید از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:یک قصه‌ی ساده برای دختران یتیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:یک شب، یک جایی ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 6. متن شعر:گورستانِ دورِ کرج از کتاب سمفونی سپیده دم
 7. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 8. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 9. متن شعر:چهارده از کتاب نامه ها
 10. متن شعر:چه بهتر از این از کتاب آسمانی‌ها
 11. متن شعر:يا ...! از کتاب یوما آنادا
 12. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:وقتی که خيلی خوشحالم از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 14. متن شعر:وابسته‌ی واپسین اسم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 15. متن شعر:هک از کتاب یوما آنادا
 16. متن شعر:همیشه منتظر خبری خوش، خوابهای ترا مرور می‌کنم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 17. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 18. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 19. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 20. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 21. متن شعر:مُرده‌ام باز خواهد گشت از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 22. متن شعر:مقدمه؛ خوشا شفای همیشه از کتاب چند رویا مانده تا طلوع رنگین کمان
 23. متن شعر:معرفی یکی از میهمانانِ ضیافتِ بروتوس از کتاب یوما آنادا
 24. متن شعر:مارپیچ از کتاب یوما آنادا
 25. متن شعر:ما می‌بایست می‌فهمیدیم از کتاب آسمانی‌ها
 26. متن شعر:لطفا نفر بعدی ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 27. متن شعر:قرائت خطوطی خیس از خوابِ چشم‌های مادرم از کتاب آسمانی‌ها
 28. متن شعر:فی مابین از کتاب دیرآمدی ری‌را
 29. متن شعر:شوکران از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 30. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت