جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:که مُنتهات منم از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 2. متن شعر:پراکنده پراکنده از کتاب سمفونی سپیده دم
 3. متن شعر:نیزه و گل سرخ از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 4. متن شعر:من زنده ام هنوز از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 5. متن شعر:قصه ی آخر شب از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 6. متن شعر:ظهر، زائران ِ هزاره ی باران از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 7. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 8. متن شعر:زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی ِ دختران خرداد ماه از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 9. متن شعر:زنده باد امید از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 10. متن شعر:حدس بزن از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 11. متن شعر:جهان از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 12. متن شعر:ترانه ی دوم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 13. متن شعر:تا از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 14. متن شعر:بی بازگشت از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 15. متن شعر:بعد از آن حیرت همه گیر از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 16. متن شعر:بخواه! از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 17. متن شعر:بام ها، کوچه ها، کلمات از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 18. متن شعر:از داستان ِ کدام قرار؟! از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 19. متن شعر:از تخیل ِ تو که پرده دار ِ کاتب ِ من است از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 20. متن شعر:آه ... مورچه‌ها از کتاب یوما آنادا
 21. متن شعر:M.I.S - رو به روی دبستان سعدی فقط دو سه ثانیه از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه