جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی دیگر از میان همه اما یکی دیگر از کتاب دیرآمدی ری‌را
 2. متن شعر:یکی بود، یکی نبود از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:یک لحظه‌ی دُرست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:یک قصه‌ی ساده برای دختران یتیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 7. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 8. متن شعر:یعنی نگفتمت ...!؟ از کتاب دیرآمدی ری‌را
 9. متن شعر:یازده از کتاب نامه ها
 10. متن شعر:گفت‌وگو در پارک از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:گفت و گوی از گور گریختگان از کتاب یوما آنادا
 12. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 13. متن شعر:گزارش به نازادگان - شانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 14. متن شعر:کلمه الکشاف، مِن اَلْخوفِ عَلی النهایه! از کتاب یوما آنادا
 15. متن شعر:کفایتِ مذاکرات از کتاب سمفونی سپیده دم
 16. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 17. متن شعر:چهارده از کتاب نامه ها
 18. متن شعر:چه بهتر از این از کتاب آسمانی‌ها
 19. متن شعر:چند پرسشِ پيشِ پا افتاده از حکيمه‌ی آب‌ها از کتاب یوما آنادا
 20. متن شعر:چمدان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 21. متن شعر:پيدايش تکلم نامها از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 22. متن شعر:پنج از کتاب نامه ها
 23. متن شعر:پلاک از کتاب آسمانی‌ها
 24. متن شعر:پراکنده پراکنده از کتاب سمفونی سپیده دم
 25. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 26. متن شعر:وقتی که خيلی خوشحالم از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 27. متن شعر:وابسته‌ی واپسین اسم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 28. متن شعر:و چند تا هوا، چند تا شيئی، چند تا خواب از کتاب یوما آنادا
 29. متن شعر:هی همدمِ خواب‌آلود از کتاب آسمانی‌ها
 30. متن شعر:هووَه!! از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور