جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گل های آفتاب گردان از کتاب یوما آنادا
 2. متن شعر:گفت و گوی از گور گریختگان از کتاب یوما آنادا
 3. متن شعر:چند پرسشِ پيشِ پا افتاده از حکيمه‌ی آب‌ها از کتاب یوما آنادا
 4. متن شعر:پرسش نخست و پرسش آخر، آه پاسخ پریشان! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 5. متن شعر:مادران از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 6. متن شعر:سیزده از کتاب نامه ها
 7. متن شعر:دوازده‌گانه‌ی سین از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:دلتنگِ توام از کتاب سمفونی سپیده دم
 9. متن شعر:حواله‌ی حی از حدوثِ رَوا از کتاب یوما آنادا
 10. متن شعر:جهان از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 11. متن شعر:تکرار و فراموشی از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:ترانه ی چهارم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 13. متن شعر:ترانه ی پانزدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 14. متن شعر:ترانه ی هشتم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 15. متن شعر:ترانه ی سیزدهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 16. متن شعر:ترانه ی سوم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 17. متن شعر:ترانه ی دهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 18. متن شعر:بیاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 19. متن شعر:بیاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 20. متن شعر:بخواه! از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 21. متن شعر:آن از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 22. متن شعر:آخرین روزهای اسکندر مقدونی از کتاب سمفونی سپیده دم