جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:کم‌کم باورت می‌شود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:چه بهتر از این از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:پيشنهاد از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:پيدايش تکلم نامها از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:پيامبر از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:نزدیک میدان اَرْگ از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:من زنده ام هنوز از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 8. متن شعر:مایل به زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 9. متن شعر:حوصله‌ی نوشتن‌اش در من نیست از کتاب سمفونی سپیده دم
 10. متن شعر:حروف و نقاط از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:جادو از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 12. متن شعر:ترانه ی هفتم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 13. متن شعر:ترانه ی سیزدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 14. متن شعر:بی قرار تر از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 15. متن شعر:بادهای شمال و بادهای جنوب از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 16. متن شعر:اگر عاشق نشويم، می‌ميريم! از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 17. متن شعر:اندکی گلايه کنم!؟ از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 18. متن شعر:از تخیل ِ تو که پرده دار ِ کاتب ِ من است از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 19. متن شعر:از القاب آینه دور است! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 20. متن شعر:آه ... مورچه‌ها از کتاب یوما آنادا
 21. متن شعر:آن از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت