جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یک شب، یک جایی ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:یا کاشف‌الکلام! از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 5. متن شعر:گفت و گوی از گور گریختگان از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:گشت، گهواره، زمان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 7. متن شعر:گزارش به نازادگان - پانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:گزارش به نازادگان - نوزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:گزارش به نازادگان - شانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:کتاب اسامیِ بعضی به یادماندگانِ من از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 13. متن شعر:چهار از کتاب نامه ها
 14. متن شعر:پلاک از کتاب آسمانی‌ها
 15. متن شعر:پس چرا این همه دیر!؟ از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 16. متن شعر:پراکنده پراکنده از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:پانزده از کتاب نامه ها
 18. متن شعر:يکی از آوازهای عاميانه‌ی عاشقانه‌ی محرمانه‌ی زهرِمار از کتاب یوما آنادا
 19. متن شعر:يا ...! از کتاب یوما آنادا
 20. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 21. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 22. متن شعر:هفده از کتاب نامه ها
 23. متن شعر:هر واژه را بدین تکلم رویا راهی نیست! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 24. متن شعر:هجده از کتاب نامه ها
 25. متن شعر:نوزده از کتاب نامه ها
 26. متن شعر:نه از کتاب نامه ها
 27. متن شعر:نقطه‌ی وَه ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 28. متن شعر:نزدیک میدان اَرْگ از کتاب یوما آنادا
 29. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 30. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت