جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی دیگر از میان همه اما یکی دیگر از کتاب دیرآمدی ری‌را
 2. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:یا کاشف‌الکلام! از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:کفایتِ مذاکرات از کتاب سمفونی سپیده دم
 5. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:چاه از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:همه راست می‌گویند از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 8. متن شعر:همسایه‌های ما نیز نمی‌دانند از کتاب آسمانی‌ها
 9. متن شعر:هزاران زن سفيدپوش از کتاب یوما آنادا
 10. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 11. متن شعر:محاصره از کتاب یوما آنادا
 12. متن شعر:مثلِ بسیاری دیگر از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 13. متن شعر:متهم! از کتاب یوما آنادا
 14. متن شعر:قرائت خطوطی خیس از خوابِ چشم‌های مادرم از کتاب آسمانی‌ها
 15. متن شعر:علت دارد از کتاب سمفونی سپیده دم
 16. متن شعر:علائمی روشن از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 17. متن شعر:صورت ساده‌ی بوسیدن از کتاب دیرآمدی ری‌را
 18. متن شعر:شو، شو، شو ... شوکران! از کتاب یوما آنادا
 19. متن شعر:شناسايی از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 20. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 21. متن شعر:زنده باد امید از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 22. متن شعر:ربطِ راه ...! از کتاب آسمانی‌ها
 23. متن شعر:در کتابِ مَزمورات آمده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 24. متن شعر:در غياب عَلَف ... ای بامداد! از کتاب یوما آنادا
 25. متن شعر:حوصله کُن! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 26. متن شعر:ترانه ی یازدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 27. متن شعر:ترانه ی هشتم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 28. متن شعر:ترانه ی هشتم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 29. متن شعر:ترانه ی نهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 30. متن شعر:ترانه ی نهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد