جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:کم‌کم باورت می‌شود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:چهارده از کتاب نامه ها
 4. متن شعر:چمدان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:پیادگانِ فالِ سکوت از کتاب آسمانی‌ها
 6. متن شعر:پيدايش تکلم نامها از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:پس چرا این همه دیر!؟ از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 8. متن شعر:پانزده از کتاب نامه ها
 9. متن شعر:هی همدمِ خواب‌آلود از کتاب آسمانی‌ها
 10. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 11. متن شعر:هفده از کتاب نامه ها
 12. متن شعر:نوزده از کتاب نامه ها
 13. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 14. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 15. متن شعر:نامه‌ای که برای چندمین‌بار ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 16. متن شعر:ممکن است دیر برگردیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 17. متن شعر:متهم! از کتاب یوما آنادا
 18. متن شعر:لطفا نفر بعدی ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 19. متن شعر:لبانه‌ی آب از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 20. متن شعر:قرائت خطوطی خیس از خوابِ چشم‌های مادرم از کتاب آسمانی‌ها
 21. متن شعر:فقط فاصله بود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 22. متن شعر:فاصله‌ی نامها از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 23. متن شعر:علائمی روشن از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 24. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 25. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 26. متن شعر:سخنرانی منجیِ مقدسِ مجمع البَحارات از کتاب یوما آنادا
 27. متن شعر:سال از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 28. متن شعر:زَنانا از کتاب سمفونی سپیده دم
 29. متن شعر:زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 30. متن شعر:رو به يک طرفی ... از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور