جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گفت‌وگو در پارک از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:و چند تا هوا، چند تا شيئی، چند تا خواب از کتاب یوما آنادا
 3. متن شعر:نتیجه‌ی سی و دو ساعت سین و جیمِ پیاپی از کتاب یوما آنادا
 4. متن شعر:لیلاج از کتاب سمفونی سپیده دم
 5. متن شعر:لامحال از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:عمیق، آرام، و تا اَبَد از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:شش از کتاب نامه ها
 8. متن شعر:دعوای عصرِ دیروز از کتاب سمفونی سپیده دم
 9. متن شعر:دستْ‌خطِ شتاب‌زده‌ از کتاب یوما آنادا
 10. متن شعر:خانه و جهان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:تنها گرسنگان می‌فهمند از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:ترانه ی هجدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 13. متن شعر:ترانه ی دوازدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 14. متن شعر:بندِ کفش، پای چپ، گرهِ کور از کتاب یوما آنادا
 15. متن شعر:آه ... مورچه‌ها از کتاب یوما آنادا
 16. متن شعر:آن از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت