جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یک شب، یک جایی ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 4. متن شعر:یا کاشف‌الکلام! از کتاب سمفونی سپیده دم
 5. متن شعر:گوشزد از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:گشت، گهواره، زمان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 7. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 8. متن شعر:کفایتِ مذاکرات از کتاب سمفونی سپیده دم
 9. متن شعر:پدر از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 10. متن شعر:وقت اوقاتم،‌ چکیده‌ی اندوه! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 11. متن شعر:وجه مشترک از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:هجای غلیظ از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 13. متن شعر:نگفتمت اصلا از کتاب آسمانی‌ها
 14. متن شعر:نامه‌ای که برای چندمین‌بار ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 15. متن شعر:من یکی که مسافر این راه نبوده‌ام از کتاب آسمانی‌ها
 16. متن شعر:معمایِ واو از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:معرفی یکی از میهمانانِ ضیافتِ بروتوس از کتاب یوما آنادا
 18. متن شعر:مردمان، انتظار،‌ آسمان از کتاب آسمانی‌ها
 19. متن شعر:مایل به زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 20. متن شعر:ماه در خواب هور از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 21. متن شعر:لطفا نفر بعدی ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 22. متن شعر:قطار از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 23. متن شعر:قصیده‌ی غزل‌گریزِ مدارا از کتاب سمفونی سپیده دم
 24. متن شعر:قبلا اتفاق افتاده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 25. متن شعر:فقط فاصله بود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 26. متن شعر:فردا صبح زود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 27. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 28. متن شعر:سکوت، فراموشی و آرامش از کتاب دیرآمدی ری‌را
 29. متن شعر:سلام یعنی برای همیشه ... خداحافظ! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 30. متن شعر:سخنرانی منجیِ مقدسِ مجمع البَحارات از کتاب یوما آنادا