جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی دیگر از میان همه اما یکی دیگر از کتاب دیرآمدی ری‌را
 2. متن شعر:یکی بود، یکی نبود از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:یک لحظه‌ی دُرست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:یک لحظه انگار کسی می‌گوید از کتاب آسمانی‌ها
 6. متن شعر:یک قصه‌ی ساده برای دختران یتیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 7. متن شعر:یک شب، یک جایی ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 8. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 9. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 10. متن شعر:یواش ... شَکی! از کتاب سمفونی سپیده دم
 11. متن شعر:یعنی نگفتمت ...!؟ از کتاب دیرآمدی ری‌را
 12. متن شعر:یادآوری از کتاب آسمانی‌ها
 13. متن شعر:یا کاشف‌الکلام! از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:یا اگر نشد ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 15. متن شعر:گوشزد از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 16. متن شعر:گورستانِ دورِ کرج از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 18. متن شعر:گفت و گوی از گور گریختگان از کتاب یوما آنادا
 19. متن شعر:گشت، گهواره، زمان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 20. متن شعر:گزارش به نازادگان - یک از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 21. متن شعر:کیتارو، کیتارو ...! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 22. متن شعر:کوکو از کتاب دیرآمدی ری‌را
 23. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 24. متن شعر:که مُنتهات منم از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 25. متن شعر:کم‌کم باورت می‌شود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 26. متن شعر:کلمه الکشاف، مِن اَلْخوفِ عَلی النهایه! از کتاب یوما آنادا
 27. متن شعر:کفایتِ مذاکرات از کتاب سمفونی سپیده دم
 28. متن شعر:کتاب اسامیِ بعضی به یادماندگانِ من از کتاب سمفونی سپیده دم
 29. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 30. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود