جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک لحظه انگار کسی می‌گوید از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 3. متن شعر:یازده از کتاب نامه ها
 4. متن شعر:یا اگر نشد ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 5. متن شعر:گفت‌وگو در پارک از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:گزارش به نازادگان - هشت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:گزارش به نازادگان - نه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:کم‌کم باورت می‌شود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 10. متن شعر:پیشتر از این نامش را نمی‌دانستم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 11. متن شعر:پلاک از کتاب آسمانی‌ها
 12. متن شعر:هک از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 14. متن شعر:هفت از کتاب نامه ها
 15. متن شعر:نوزده از کتاب نامه ها
 16. متن شعر:نه این از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 17. متن شعر:نزدیک میدان اَرْگ از کتاب یوما آنادا
 18. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 19. متن شعر:ناگهان کلماتی از رویای تو آوازم دادند. از کتاب دیرآمدی ری‌را
 20. متن شعر:موج در موج از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 21. متن شعر:منادی نوميدوار آسمان از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 22. متن شعر:من یکی که مسافر این راه نبوده‌ام از کتاب آسمانی‌ها
 23. متن شعر:مقدمه؛ پشت سَر ... خیلی چیزهاست! از کتاب زندگی کن بگذار دیگران هم زندگی کنند
 24. متن شعر:مردمان، انتظار،‌ آسمان از کتاب آسمانی‌ها
 25. متن شعر:ماه در خواب هور از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 26. متن شعر:مادران از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 27. متن شعر:فقط فاصله بود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 28. متن شعر:فرود، سه‌گاه، بیدق باد از کتاب دیرآمدی ری‌را
 29. متن شعر:فارنهايت ۱۳۴ از کتاب یوما آنادا
 30. متن شعر:علائمی روشن از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور