جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:چنین گفت اولادِ واژه‌های بامدادی از کتاب سمفونی سپیده دم
 3. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 4. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 5. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 6. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 7. متن شعر:من آن‌قدر از کتاب آسمانی‌ها
 8. متن شعر:مقدمه؛ پشت سَر ... خیلی چیزهاست! از کتاب زندگی کن بگذار دیگران هم زندگی کنند
 9. متن شعر:صورت ساده‌ی بوسیدن از کتاب دیرآمدی ری‌را
 10. متن شعر:سلام یعنی برای همیشه ... خداحافظ! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:زنده باد امید از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 12. متن شعر:رو در روی دیکتاتور از کتاب سمفونی سپیده دم
 13. متن شعر:دیگر هیچ امیدی از کتاب آسمانی‌ها
 14. متن شعر:دیر، خیلی دیر آمدید از کتاب آسمانی‌ها
 15. متن شعر:حدس بزن از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 16. متن شعر:تو باید یک‌جایی همین اطرافِ‌ آشنا باشی از کتاب آسمانی‌ها
 17. متن شعر:تنها گرسنگان می‌فهمند از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 18. متن شعر:ترانه ی پنجم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 19. متن شعر:ترانه ی هجدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 20. متن شعر:ترانه ی نهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 21. متن شعر:ترانه ی نهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 22. متن شعر:بین خودمان بماند از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 23. متن شعر:بی "امید" چیدنی شاید ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 24. متن شعر:بند هفتم از پرده‌ی آخر از کتاب سمفونی سپیده دم
 25. متن شعر:بعد از آن حیرت همه گیر از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 26. متن شعر:امید از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود