جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی دیگر از میان همه اما یکی دیگر از کتاب دیرآمدی ری‌را
 2. متن شعر:یک شب، یک جایی ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 4. متن شعر:یادآوری از کتاب آسمانی‌ها
 5. متن شعر:گفت‌وگو در پارک از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:گفت و گوی از گور گریختگان از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:گزارش به نازادگان - یازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:گزارش به نازادگان - سیزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:کیتارو، کیتارو ...! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 10. متن شعر:کوکو از کتاب دیرآمدی ری‌را
 11. متن شعر:چه بهتر از این از کتاب آسمانی‌ها
 12. متن شعر:چمدان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 13. متن شعر:پیادگانِ فالِ سکوت از کتاب آسمانی‌ها
 14. متن شعر:پنج از کتاب نامه ها
 15. متن شعر:پلاک از کتاب آسمانی‌ها
 16. متن شعر:پس چرا این همه دیر!؟ از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 17. متن شعر:پرنده، هی پرنده‌ی پرقیچی! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 18. متن شعر:پرسش و پاسخ از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 19. متن شعر:پراکنده‌ی نزدیک به هم از کتاب سمفونی سپیده دم
 20. متن شعر:پانزده از کتاب نامه ها
 21. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 22. متن شعر:و چند تا هوا، چند تا شيئی، چند تا خواب از کتاب یوما آنادا
 23. متن شعر:هک از کتاب یوما آنادا
 24. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 25. متن شعر:همیشه از کتاب آسمانی‌ها
 26. متن شعر:همگان را شبیه شما دیده‌ام از کتاب دیرآمدی ری‌را
 27. متن شعر:هفدهم ربيع‌الثانیِ ۱۴۲۲ هجری قمری از کتاب یوما آنادا
 28. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 29. متن شعر:هجده از کتاب نامه ها
 30. متن شعر:ها ... که بله! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود