جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:پیش از تو نیز از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:پنج از کتاب نامه ها
 3. متن شعر:پس چرا این همه دیر!؟ از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:ناصری از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:منظره از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:مثلا ... از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:متهم! از کتاب یوما آنادا
 8. متن شعر:قطار از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 9. متن شعر:قصیده‌ی غزل‌گریزِ مدارا از کتاب سمفونی سپیده دم
 10. متن شعر:علائمی روشن از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:راه ... از کتاب آسمانی‌ها
 12. متن شعر:دعای زنی در راه ... که تنها می‌رفت از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 13. متن شعر:در این بن‌بستِ بی‌بامداد از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:تو باید یک‌جایی همین اطرافِ‌ آشنا باشی از کتاب آسمانی‌ها
 15. متن شعر:ترانه ی هفتم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 16. متن شعر:ترانه ی نهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 17. متن شعر:ترانه ی دهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 18. متن شعر:بازگشت‌ها از کتاب دیرآمدی ری‌را
 19. متن شعر:ب از کتاب آسمانی‌ها