جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:هر واژه را بدین تکلم رویا راهی نیست! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 2. متن شعر:نتیجه‌ی سی و دو ساعت سین و جیمِ پیاپی از کتاب یوما آنادا
 3. متن شعر:منظور خاصی ندارم، باور کنید! از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:محاصره از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:قصیده‌ای تابناک در مدحِ بی‌دریغِ زغال‌اَخته از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:سخنرانی منجیِ مقدسِ مجمع البَحارات از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:داستان بلند ری‌را در واپسین شبِ آن هزاره‌ی رویا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 8. متن شعر:ترجمه از کتاب سمفونی سپیده دم
 9. متن شعر:ترانه ی یازدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 10. متن شعر:ترانه ی چهاردهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 11. متن شعر:ترانه ی هشتم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 12. متن شعر:ترانه ی اول - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 13. متن شعر:بینا از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 14. متن شعر:بعضی می‌دانند، بعضی نمی‌دانند. از کتاب دیرآمدی ری‌را
 15. متن شعر:باد، بلاهت، یا واژه‌ئی در همین حدود ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 16. متن شعر:اندکی آرامتر! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 17. متن شعر:آخرین صحافِ پیرِ کوچه‌ی فروردین از کتاب سمفونی سپیده دم